• Fagforeningen for dig

    der vil have en fagforening med service i højsædet og med vægt på det personlige engagement til 165 kroner om måneden. En fagforening som forstår at samarbejde med a-kassen.

  • Dit ansættelsesbevis

    Din ansættelse er individuelt. Du forhandler selv dine vilkår. Det kan dog være svært at vide, hvad der er vigtigt at få med, og hvad der er mindre vigtigt at få med i et ansættelsesbevis.

  • Gode og prisstærke forsikringer

    Saml dine forsikringer hos Runa og få bl.a. glæde af, at du kun skal betale ét selvrisikobeløb - selv om en skade berører flere af dine forsikringer.

Indkomne forslag til generalforsamlingen

Generalforsamlingens pkt. 7: Kontingent pr. måned fra den 1.juli 2016 Almindeligt kontingent: 175 kr. Medlemmer med en indtægt pr. måned under 18.200 kr. i forbindelse med jobafklaring/ressourceforløb og fleksjob: 100 kr. Medlemmer der er på...

Vær altid en førsteklasses udgave af dig selv, i stedet for at være en andenklasses udgave af en anden.

Citat af Judy Garland

Du kan måske spare penge på dit kontingent, hvis du er under en ungdomsuddannelse, skal på orlov, efterløn eller pension. Læs mere om, hvordan du opfylder betingelserne her.

Nyheder fra FTF